Beton towarowy


Nasza oferta to: beton towarowy, stabilizacje i podbudowy oraz wszelkie usługi związane z jego produkcją oraz transportem.

Nasz nowoczesny węzeł betoniarski oraz najlepsze składniki użyte do produkcji mieszanki betonowej gwarantują uzyskanie produktu o najwyższych parametrach jakościowych. Nasi klienci otrzymują towar jakiego oczekują, pewny jakościowo i w rozsądnej cenie, zgodny z potrzebami i wymaganiami klienta.

Oferujemy:

 • beton towarowy w wielu klasach wytrzymałości
 • beton posadzkowy
 • beton o podwyższonej mrozoodporności
 • podbudowy i stabilizacje pod nawierzchnie drogowe oraz kostkę brukową
 • beton pod specjalne zamówienia

Oferujemy następujące klasy mieszanki betonowej:

Klasa betonu

Zastosowanie

C8/10 (B10)

 • do wyrównywania podłóg lub tarasów (wylewka)
 • przy indywidualnych pracach przydomowych

C12/15 (B15)

 • do wytworzenia fundamentów pod ogrodzenia, nadproży monolitycznych, płyt
 • przy tworzeniu ścian i ław fundamentowych

C16/20 (B20)

 • jako podłoże wylewane na podsypkę (na niego nakładane są kolejno pozostałe warstwy)
 • do budowy wieńców stropowych, nadproży monolitycznych, schodów
  oraz innych elementów konstrukcyjnych
 • do kotwienia balustrad balkonowych, słupków ogrodzeniowych oraz schodowych

C20/25 (B25)

 • do budowy fundamentów
 • do wylewania posadzek
 • jako wypełnienie stropów

C25/30 (B30)

C30/37 (B35)

C35/45 (B45)

 • do budowy dróg, mostów, płyt drogowych i chodnikowych
 • jako obudowa brzegów rzek oraz falochronów
 • do wytworzenia zbiorników i odpływów na różne substancje chemiczne,
 • do wylewania posadzek w obiektach przemysłowych

Rm 1,5 MPa
Rm 2,5 MPa
Rm 5,0 MPa
Chudy beton 6-9 MPa
Suche betony
C8/10 C12/15 C16/20 C20/2

 • wykorzystuje się jako podbudowy, stabilizacje, pod kostkę brukową, nawierzchnie dróg betonowych, asfaltowych oraz parkingów

Przy każdym zamówieniu należy podać:

 • klasę wytrzymałości,
 • konsystencję,
 • przeznaczenie.

Zmówienia powinny być składane przynajmniej 24 godziny przed terminem realizacji należy określić:

 • datę i godzinę dostawy,
 • wielkość  dostawy,
 • ograniczenia w transporcie na placu budowy.

Warunki dostarczenia betonu

Czas rozładunku betonomieszarki wliczony w koszt betonu to max 45 min. Powyżej tego czasu doliczamy koszty postoju.
W przypadku odmowy odbioru mieszanki betonowej niezawinionej przez firmę Wilerbud, dostawę uważa się za zrealizowaną i podlega ona zapłacie.

Wyceny i pytania

Masz pytania? Chcesz otrzymać ofertę cenową lub złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami.

Telefon 506 600 606